Fase 01

Visie voor een
regeneratieve én
circulaire textielsector.

Dit rapport is een samenvatting van Metabolics onderzoek naar het creëren van een regeneratief en circulair textiel systeem. Het onderzoek bouwt voort op bestaande kennis en visies, waaronder de regionale visie op textiel. Verder wordt speciale aandacht besteed aan oplossingen die zich richten op hogere-R bedrijfsmodellen. Voorbeelden hiervan zijn: het weigeren van fossiele synthetische producten, het heroverwegen van gekozen materialen in het ontwerpproces, en het opnieuw gebruiken van bestaande producten.

Amsterdam Textiel Pilot.

Om tot een regeneratief en circulair textiel systeem te komen, hebben we een duidelijke Visie en Theory of Change (ToC) gecreëerd voor belanghebbenden binnen de textiel waardeketen. De ToC vormt een meetbaar overgangstraject met korte-, middellange- en lange-termijn oplossingen door middel van een systemische aanpak.

Lees het volledige rapport hier om meer te lezen over de Theory of Change (TOC), de uitdagingen en de bijbehorende kansen voor bedrijven.

Contact Metabolic

Publicaties

Visie voor een regeneratieve- en circulaire textiel industrie.

Leer over de waardeketen, uitdagingen, en kansen. (Engelstalig)

Het financieren van circulaire economie innovaties in Nederland

Leer over het financieren van CE innovaties in Nederland. (Engelstalig)

Circular Textile Innovation Accelerator program.

Program for startups and SEMs in circular textiles

Connecting solutions with investments.

Financing and scaling innovative solutions

Replicating our impact.

Check out our blueprints, learning points and training

Coming soon! Share with us your email through this form, and we will inform you when insights and our vision for a circular textile industry come out.