Fase 04

Het repliceren
en opschalen
van onze impact.

We willen de overgang naar een circulaire economie versnellen. Met dat doel voor ogen zullen al onze getrokken lessen worden gepubliceerd in open-source blauwdrukken. Deze blauwdrukken zullen dienen als een praktische gids voor het ontwikkelen van circulaire lokale innovatie ecosystemen in Amsterdam en andere gemeenten in Nederland.

Ons leer- en trainingsmateriaal is bedoeld voor senior besluitvormers in Nederlandse steden, gemeenten, overheden en hoger onderwijs in economie en finance.

Onze lessen en blauwdrukken zullen gepubliceerd worden in de eerste helft van 2024. 

Aankomende blauwdrukken:
Higher-R Modellen
Impactkaders
Systemische publiek-private impact  investerings mechanismes