Circular Innovation
Collective.

Dit project is geinitieerd door het Circular Innovation Collective (CIC), een samenwerking tussen drie impact-gedreven organisaties: Metabolic, Impact Hub en Bankers without Boundaries, die samen pionieren met een nieuwe aanpak om onze economie radicaal om te veranderen van lineair naar circulair.

Binnen een aangewezen waardeketen streeft het Circular Innovation Collective (CIC) naar het creëren van een bloeiend ecosysteem dat actief belemmeringen aanpakt op weg naar het bereiken van een circulaire economie. Door waardeketenexpertise samen te brengen ten behoeve van het identificeren en accelereren van high-impact circulaire ondernemingen, en de deur voor hen te openen naar publieke/private financiering ten behoeve van opschaling, wil het CIC helpen om de circulaire ambities van steden te realiseren.

De eerste flagship pilot van het CIC richt zich op textielwaardeketens binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In deze pilot is ons doel om de MRA te helpen haar doelstelling van 70% circulair textiel in 2030 te behalen.

De transitie naar een circulaire
textiel waardeketen versnellen.

De textielpilot heeft als doel om de barrières tot circulariteit binnen de MRA te doorbreken. Middels onze unieke aanpak helpen we in Fase 01 de innovatie lacunes binnen de waardeketen te identificeren. Fase 02 richt zich op het vinden van circulaire textiel-bedrijfsmodellen die middels ons accelerator programma opgeleid worden voor het opschalen van hun onderneming. Fase 03 voegt publieke- en private impact financierings-mechanismen toe die helpen bij het opschalen van de ondernemingen. In Fase 04 van het programma heeft het CIC als doel om de belangrijkste getrokken lessen over te brengen én te codificeren in een reeks blueprints en trainingsmodules.

Het CIC erkent de noodzaak van een ondersteunend ecosysteem om innovatieve oplossingen tot bloe te laten komen. We werken eraan om verschillende actoren en initiatieven binnen de textielwaardeketen samen te brengen tijdens een reeks evenementen, en zo de synergie tussen de verschillende partijen te stimuleren.

Ons tweejarige programma is bedoeld voor ondernemers, particuliere organisaties, gemeenten, en financiers binnen de textielsector.

Bekijk de roadmap van het project hieronder, en klik op het onderdeel dat je verder wil ontdekken.
Fase 01

Onze visie voor een circulaire textielindustrie.

Leer over de waardeketen, uitdagingen en kansen.
Lees verder
Fase 02

Circular Textile Innovation Accelerator.

Programma voor starters en MKB'ers binnen circulair textiel.
Lees verder
Fase 03

Het verbinden van innovaties en investering.

Het financieren én opschalen van innovaties.
Lees verder
Fase 04

Het vergroten van onze impact.

Bekijk onze blauwdrukken, belangrijkste lessen en trainingsmaterialen.
Lees verder

VOOR WIE

Partijen binnen de gehele textiel waardeketen

Private en publieke financiers

Nederlandse steden, gemeenten en overheden

Circulaire economie experts en onderwijsinstellingen

GOALS

Het aankaarten van systemische barrières voor circulariteit

Een cooperatief ecosysteem creëren

Kapitaal vrijmaken door financiële innovatie

Replicatie en schaal

Creëren van hoogwaardige circulaire banen

Cover Mockups of the three parts to the CIC Program Guide

Ontwikkel je eigen circulaire venture programma.

Dit handboek is ontwikkeld voor beleidsmakers en andere belanghebbenden binnen Europese steden en regio's, met de ambitie om de transitie naar een circulaire economie te versnellen - en hierbij een leidende of ondersteunende rol te spelen bij het bouwen aan een lokaal innovatie ecosysteem waar circulaire innovators gedijen.

De gids is bij uitstek geschikt voor steden met een reeds bestaande agenda met betrekking tot de circulaire economie, maar kan natuurlijk ook als startpunt gebruikt worden om circulaire plannen te maken.

Krijg toegang tot ons handboek voor het versnellen van circulaire innovatie binnen regionale waardeketens:

Meer informatie & download

Publicaties

Visie voor een regeneratieve- en circulaire textiel industrie.

Leer over de waardeketen, uitdagingen, en kansen. (Engelstalig)

Het financieren van circulaire economie innovaties in Nederland

Leer over het financieren van CE innovaties in Nederland. (Engelstalig)

Circular Textile Innovation Accelerator program.

Program for startups and SEMs in circular textiles

Connecting solutions with investments.

Financing and scaling innovative solutions

Replicating our impact.

Check out our blueprints, learning points and training

Coming soon! Share with us your email through this form, and we will inform you when insights and our vision for a circular textile industry come out.

Evenementen

CIC Networking Drinks on April 26th, 2023

Neem deel aan onze Circular Innovation Collective netwerkborrel!
Meld je aan via Eventbrite

Fashion Ecosystem Day on June 21st, 2023

We brengen verschillende stakeholders samen om positieve verandering binnen de mode industrie te realiseren.
Meld je aan via Eventbrite

Circular Textile Innovation Accelerator program.

Program for startups and SEMs in circular textiles

Connecting solutions with investments.

Financing and scaling innovative solutions

Replicating our impact.

Check out our blueprints, learning points and training

Coming soon! Share with us your email through this form, and we will inform you when insights and our vision for a circular textile industry come out.