Fase 02

Circular Textile
Innovation Accelerator.

Na uitgebreid onderzoek heeft het Circular Innovation Collective de grootste kansen voor innovatie geïdentificeerd voor de ontwikkeling van een circulaire textielketen. Als gevolg daarvan zoeken we Startups en MKB - zowel B2B als B2C -, zowel nationaal als internationaal, die werken aan hoogwaardige innovatieve circulaire oplossingen in Refuse, Rethink, Reduce, Reuse en Repair.

De innovatie kan worden geleverd door een Startup of MKB, dat aan kan tonen dat de probleem-oplossing én product-market fit gevalideerd zijn. Daarnaast moet de innovatie klaar zijn voor schaalvergroting en het ophalen van investering.

ontmoet de startups

Inhoud programma

Training
Bootcamp
Netwerken
Eindresultaat

Aandachtsgebieden

01. Betaalbaarheid en toegang tot circulaire diensten.
02. De volgende generatie plantaardige en biologisch vervaardigde materialen.
03. Inwoners voelen zich geïnformeerd en empowered.
04. Regeneratieve praktijken en diversiteit binnen het ambacht.

Kosten deelname

EUR 1500

De waarde van het programma wordt geschat op meer dan €25.000, wat door de programma partners wordt opgebracht. Alleen wanneer u voor het programma wordt geselecteerd, wordt een klein bedrag voor deelname in rekening gebracht.